Za kršenje prava radnika nadležne tri institucije

Kojoj instituciji radnik treba da se obrati u slučaju kršenja radnih prava zavisi od toga da li ima ugovor sa poslodavcem i da li je firma u kojoj radi registrovana ili nije.

U većini slučajeva kršenja prava radnika nadležna je inspekcija rada, ali u nekim slučajevima radnici treba da podnesu prijavu Poreskoj upravi ili tržišnoj inspekciji.

Neuplaćeni doprinosi

Ukoliko radnik/ca ima ugovor sa poslodavcem, ali je saznaje da poslodavac nije uplaćivao doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ovaj slučaj je u nadležnosti Poreske uprave.

Kako navode u Poreskoj upravi, u prijavi je važno navesti detalje o tome u kom periodu poslodavac nije uplaćivao doprinose. Prijava se može podneti anonimno ili pod imenom i prezimenom.

Iz Poreske uprave navode da se prijava ovoj instituciji podnosi sektoru za kontrolu i da se može podneti putem elektronske pošte, telefonom i preko sajta Poreske uprave. Redakcija sajta nije uspela pronaći kontakte sektora kontrole već je to moguće jedino učiniti putem call centra ili putem formulara koji se nalazi na sajtu Poreske uprave.

Takođe, Poreska uprava nema definisani rok da postupi po prijavi i ne dostavlja izveštaj o izvršenom inspekcijskom nadzoru jer je zakonom propisano da su podaci o poreskom dugu službena tajna. To u praksi znači da radnik nakon podnete prijave ne zna da li je Poreska uprava utvrdila nepravilnost ili ne.

Detaljnije o tome kako možete proveriti da li Vam poslodavac uplaćuje staž čitajte ovde.

Neregistrovana firma

Ukoliko radnik radi u firmi koja nije registrovana u Agenciji za privredne registre, rad ovakve „firme“ se prijavljuje tržišnoj inspekciji, koja radi u okviru Ministarstva trgovine.

Prema rečima Ministarstva trgovine,  prijava tržišnoj inspekciji se može podneti putem telefona, elektronskom poštom i putem pisarnice.

Ukoliko se podnosilac prijave potpiše na prijavi, te dostavi svoju adresu, tržišna inspekcija ga obaveštava najkasnije u roku od 15 dana od inspekcijskog nadzora o ishodu pokrenutog inspekcijskog nadzora, kažu iz Ministarstva u odgovoru.

Kontakt podatke tržišne inspekcije možete pronaći ovde.

Rad „na crno“

U slučaju kada radnici rade bez ugovora u firmi, dakle „na crno“, to je u nadležnosti inspekcije rada. Inspekcija rada je nadležna i u slučaju kada poslodavac ne isplaćuje platu.

Prijava se može podneti i anonimno, ali u tom slučaju inspekcija rada ne šalje obaveštenje o izvršenom nadzoru podnosiocu prijave.

Detaljnije o prijavi inspekciji rada čitajte u ovom članku.

Izvor grafičkih elemenata: Flaticon

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *